Kontigenter og avgifter

Havneavgift pr.døgn u/o 30fot

Havneavgift næringsbåt pr.døgn

Kr 150/200

Kr 500

                                                                                                                                                                                                           

Medlemskontigent inkl. medlemskap KNBF.

Årlig havneavgift for fast plass ytterhavna/innerhavna

Sommerplass for medlem 1.mai-1.okt under/over 6m

Sommerplass ikke medlem 1.mai-1.okt under/over 6m 

Korttidsleie pr mnd. pr. mnd. under/over 6m

Båt nr. 2 innside av innerhavna pr. år for medlem med fastplass

Kr 270

Kr 4500/3500

Kr 4500/5500

Kr 5500/6500

Kr 2500/3500

Kr 500

                                                                                                                                                                                                           

Vinterplass for medlem 1.okt-1.mai under/over 6m   

Vinterplass ikke medlem 1.okt-1.mai under/over 6m     

Ved vinterplass betales strøm etter forbruk på egen måler i strømsøyle

Kr 3500/4500

Kr 4500/5500

                                                                                                                                                                                                           

Kjøp av fast båtplass, pris pr 1/2 meter

Minste båtplass 2,5 meter

Kr 5000

Kr 25 000