Styret

Leder                   Arild Skjølberg

Nestleder           Morten Sandmo

Havnesjef           Lorenz Olden

Kasserer             Terje Lysø

Styremedlem    Jan Otto Olden

Varamedlem      Hilde Berg

Varamedlem      Tormod Braseth


Sosialkomite

Leder                    Merethe Rynning

Medlem               Morten Foss

Medlem               Bjørn Hyllmark

Medlem               Johnny Tangen

Medlem               Knut Håbrekke