Priser

Kontigenter og avgifter 2019

Lysøysund Båtklubb

Havneavgift pr.døgn inkl.strøm u/o 35fot

Kr 150/200

                                                                                                                                                                                                           

Medlemskontigent

Havneavgift fast plass ytterhavna/innerhavna

Sommerplass medlem 1.mai-1.okt under/over 6m

Sommerplass ikke medlem under/over 6m 

Korttidsleie pr mnd. pr. mnd. under/over 6m

Kr 100

Kr 4000/3000

Kr 4000/5000

Kr 5000/6000

Kr 2000/3000

Kr 500

                                                                                                                                                                                                           

Båt nr. 2 inntil 6m innerside av innerhavna pr. år  

Vinterplass medlem 1.okt-1.mai under/over 6m   

Vinterplass ikke medlem under/over 6m     

Ved vinterplass betales strøm etter forbruk etter egen måler for hver båt.

Kr 3000/4000

Kr 4000/5000

                                                                                                                                                                                                           

Kjøp av fast båtplass

Minste båtplass 2,5 meter

Kr 5000 pr 1/2 meter

Kr 25 000